Anma do

Je persoonlijke evolutie staat centraal. Het doel is je terug dichter bij je ware natuur te brengen.

Massage biedt je mogelijkheden om je gevoeligheid te versterken of te leren hanteren. We leren werken vanuit ons krachtcentum, dat verbonden is met die grote universele kracht.
 
Het opbouwen van een heilige ruimte met eerbied voor de aanwezige krachten zijn van essentieel belang. Dit helpt je om de wijsheid in jezelf te ontdekken en niet verloren te lopen in de chaos. Tevens is het een oefening in respect voor jezelf, je medemens en wat je omgeeft.
 
Er breekt een nieuw tijdperk aan. Deze grote omwenteling brengt veel verandering. Het is nog niet echt concreet zichtbaar, maar velen voelen al wel dat er iets aan de hand is.
 
Verandering betekent loslaten van oude patronen en nieuwe mogelijkheden die zich aan bieden. We gaan veel meer voelen, veel meer zien, kortom, we worden gevoeliger. Deze gevoeligheid is een zegen.
 
Elke mens bezit in wezen ongelooflijk veel mogelijkheden. Radio, televisie, telefoon,... deden ons echter meer geloven in techniek dan in onze eigen vermogens. Voor het oude volk waren intuïtie en telepathie vanzelfsprekend. Ze eerden de geest der dingen, magie was "normaal".
 
Al deze mogelijkheden zijn zeker niet verdwenen, we zijn het echter wel wat verleerd om ze te gebruiken. Via massage werken we eraan om deze vermogens terug wakker te maken en te ontwikkelen.
 
 

Training

maandag 10u30 - 12u00
donderdag (praktijk) 21u00 - 22u30
--> zie ook het weekoverzicht