About O-Sensei

Morihei Ueshiba

De vereiste kwaliteiten voor de krijgskunsten werden door de Japanse geschiedenis heen op vele vlakken en manieren uitgediept en verfijnt, ze werden doorgegeven en onderhouden in een traditionele overdracht.

De jongste evolutie in deze cyclus heeft geleid tot het ontstaan van Aikido.  Hieruit heeft zich een moderne, efficiente trainingsmethode ontwikkeld, geworteld in die traditionele krijgersopleiding.

Het oeroude Aiki-principe dat door vooraanstaande adel gedurende eeuwen in strikte geheimhouding verborgen was gehouden, en enkel werd ingezet voor de opleiding van eigen gepriviligeerde, hoog getalenteerde leerlingkrijgers, is in de eerste helft van vorige eeuw voor het eerst in de openbaarheid gebracht.

De bedoeling van de grondlegger die dit heeft waargemaakt, was voornamelijk om vrede te brengen in een door de oorlog verscheurde wereld. Hij ijverde hiervoor door de wijsheid van de krijgers uit de geschiedenis te bestuderen en hun lessen te praktiseren en te vergelijken, om ze uiteindelijk tot een bruikbare praktische oefenmethode uit te werken.

Het was een kleine, tengere jonge man die opgroeide tot een sterke onoverwinnelijke grootmeester in zijn krijgskunst : een zacht, efficient en vredelievend zelfverdedigingssysteem met een zeer diepgaande menslievende filosofie.  Hij gaf er heel zijn leven aan en werd zesentachtig.  

Door Frank Van hoeck (5e dan - Ban Sen Juku school)