Doelstellingen

De vzw werkt aan harmonie. Bij harmonie associeert men vaak enkel met muziek. Het hoort echter bij alles wat leeft en bij het leven betrokken is.

Samenleven en deel uitmaken van het grote geheel. Hiervoor dienen we te beseffen dat we allemaal afstammen uit een bron, de wetten va het universum kennen en doorgronden. Wanneer je iemand een bevel toesnauwt, is de kans groot dat je een snauw terugkrijgt. Enkel door vertrouwen en liefde zal je alles gegeven worden. De natuur en de universele krachten reageren op dezelfde manier. Wie de universele wetten kent en harmonieus samenleeft met alles wat je omgeeft, zal alle hulp en steun krijgen. We beogen evenwicht te vinden in onszelf, binnen het grote geheel. Omdat we levende voelende wezens zijn, continu in beweging, en onderweg is er geen doel op zich dat bereikt moet worden. De ene keer gaat het goed, dan gebeurt er iets wat het evenwicht verstoort en het lijkt minder goed te gaan. Het pad is het doel: op pad zijn in harmonie met wat je omgeeft en genieten van de schoonheid op je weg.
Hoewel de lessen allemaal afzonderlijk te volgen zijn, staan we eerder voor een welbepaalde levenshouding die er door regelmaat insluipt. Het vraagt je prioriteiten te stellen en er tijd voor te maken. er zal immers nooit tijd over zijn. Verder worden er lezingen of aparte cursussen aangeboden die de trainingen ondersteunen of verrijken. Je kan de wereld waarin je leeft niet veranderen, je kan problemen niet weg toveren, je kan wel jou kijk erop wijzigen. Door je kijk op de wereld te veranderen, verandert je wereld. Het begint immers bij jezelf.
De lesgevers zijn geen alwetende verlichte meesters die de absolute waarheid onderrichten, wel ervaren reizigers op het Grote pad van Licht. Die hun verwondering en ervaringen graag delen om samen een energieveld te creëren waarin iedereen zijn Licht kan vinden. Er wordt niemand in een welbepaalde baan geleid of een structuur opgelegd. Het gaat om energie, en die energie roept energie op. We geven je ons volle vertrouwen, moedigen je aan, maar uiteindelijk hangt alles van je eigen inspanning af, je bepaalt zelf wat en of je er iets mee doet. Je moet er zelf tijd voor maken, het pad zelf willen gaan.