Za Zen

Samen zitten en luisteren naar de muziek van onze eigen unieke magie. Groeiend beseffen dat we een glinsterende vonk zijn uit de eeuwige vlam van de vurige spiegel van het Grote Mysterie. Eén worden met de Al-Om Aanwezige Onmetelijke open poort die binnen en buiten verbindt.
 
Samen stappen, nergens heen en nergens vandaan. Elke stap zetten op de vruchtbare bodem van de werkelijkheid van ons bestaan. Stap voor stap, onder de voetzolen, de helende kracht van Hier en Nu herkennen en het vermogen verwerven de dingen te Zien zoals ze Zijn.
 
Het trachten opgeven en het niet-denken denken, overgave aan de lege Ruimte achter de gedachten. Om alzo te genezen van de ziekte van de mensenwereld, de illusie, die in stand gehouden wordt door de voorkeur/afkeer gewoonte. Dan herinneren en ontdekken we de innerlijke hulpbron die we kunnen aanwenden om ook in deze verwarde moeilijke tijd, het zaadje van onvervalst diep toekomstig geluk te planten en te herleven. 
 
Op zaterdagochtend beoefenen we een uitgebreidere ceremonie.  Dan wordt voor de Shikantaza de Hanya Shin Gyo gereciteerd en verkrijg je dieper onderricht.  Bij speciale gelegenheden reciteren we ook  Hakuin's Zazen Wakan.  
 
Inidividueel kan je altijd komen zitten (zolang het geen les is natuurlijk :-)
 

Zen meditaties

Zie ook het weekoverzicht

BijlageGrootte
Zazen Wasan (JAP-ENG).pdf214.87 KB
Hart soetra en Hakuin's ode aan Za Zen (Recitatie tekst JAP-NED).pdf260.36 KB